Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo organizatoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540417

Valstybinis kodas

362041703

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Darbo organizavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Verslo organizatorius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

10 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

18 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Verslo organizatorius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1688

Programos apimtis kreditais

48
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji verslo organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi vadybos pagrindų, verslo ekonomikos, prekių mokslo, kalbos kultūros, raštvedybos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių), informacinių technologijų, verslo psichologijos ir etikos, teisės pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 4,15 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami valdymo, turto ir verslo apskaitos, raštvedybos, įmonių audito atlikimo, darbuotojų valdymo ir kiti gebėjimai.