Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Verslo organizatorius/3

Pavadinimas anglų kalba

Business organiser

Valstybinis kodas

PROFKVAL00522

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Verslo organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo organizatoriumi. Asmuo, įgijęs verslo organizatoriaus kvalifikaciją, turi: gebėti pasirinkti verslo įmones ir įvertinti veiklos ypatumus, naudotis LR įmonių įstatymus ir mokėti taikyti juos praktiškai, įvertinti Lietuvos ūkio vystymosi galimybes ir efektyvumą, palyginti turto ir kapitalo sąvokas, suvokti pajamų ir pelno svarbą versle, įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, parengti verslo planą, fiksuoti finansinės būklės pasikeitimus;žinoti materialinių išteklių poreikio skaičiavimus, logistikos sudėtines dalis, įmonės išlaidas ir jų planavimą, pajamų ir pelno svarbą versle, verslo planavimo esmę ir būtinumą, komunikacijos reikšmę organizacijoje, tarptautinės rinkos ypatumus, finansų valdymo principus;mokėti efektyviai organizuoti darbą, planuoti, numatyti galimas permainas ir greitai į jas reaguoti, analitiškai mąstyti, būti iniciatyviu, sąžiningu ir atkakliu. Verslo organizatoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal verslo organizatoriaus mokymo programą. Norintiems siekti verslo organizatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję verslo organizatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti vidutiniosios grandies vadovo, vadybininko darbą bet kurioje verslo įmonėje arba organizuoti savo verslą.