Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Administracijos darbuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540413

Valstybinis kodas

362041301

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Administracijos darbuotojas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

10 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Administracijos darbuotojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1363

Programos apimtis kreditais

33
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji administracijos darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi psichologiškai pasiruošti darbui, kurti įvaizdį, organizuoti kontoros darbą, vadybos pagrindų, administravimo, raštvedybos, informacinių technologijų, tarnybinės etiko, verslo ekonomikos ir finansų, mokesčių, teisės, kalbos kultūros, užsienio kalbos.
Praktinis mokymas vyksta įstaigose. Praktinio mokymo trukmė – 1 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami kontoros darbo organizavimo, organizacinų tvarkomųjų dokumentų rengimo ir kiti gebėjimai.