Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Administracijos darbuotojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Administration worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL00004

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino įstatymus, reglamentuojančius įmonės, įstaigos ūkinę ir komercinę veiklą; darbo teisės pagrindus, turi raštvedybos pagrindus, žino vadybos ir marketingo pagrindus, žino reikalavimus personalo parinkimui, žino bendravimo, dalykinio pokalbio vedimo taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus, moka dirbti kompiuteriu, tvarko įstaigos dokumentaciją, parengia ir įformina organizacinius tvarkomuosius dokumentus, naudojasi naujomis ryšių ir kitomis orgtechninėmis priemonėmis, organizuoja telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, priima lankytojus, interesantus ir svečius, moka lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą, rašo verslo komercinius laiškus, planuoja darbo vietą, atlieka pageidaujančių įsidarbinti žmonių dokumentų pirminę atranką, tvarko įstaigos darbuotojų asmens dokumentus.