Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tinkuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520732

Valstybinis kodas

162073203

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Tinkuotojas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

20 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Tinkuotojas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1311

Programos apimtis kreditais

44
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

21 Programos anotacija PR3 Būsimieji tinkuotojai mokomi šių modulių: bendrasis pasirengimas statybininko profesijai, skiedinio maišyklės ir tinkavimo agregatai, vidutinio sudėtingumo tinkavimo darbai, pastolių įrengimas ir aukštalipių darbai.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigos dirbtuvėse ir realioje darbo vietoje, statybos objekte. Praktinio mokymo trukmė - 19 savaičių. Jo metu tobulinami tinko skiedinio ruošimo rankiniu ir mechanizuotu būdu, įvairių paviršių paruošimo tinkavimui ir tinkavimo įvairiais būdais gebėjimai.
Tinkuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą.