Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tinkuotojas/1

Pavadinimas anglų kalba

The plasterer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01746

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-12-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: atlieka įvairių paviršių tikrinimą ir žymėjimą bei žyminių įrengimą, atlieka lygių paviršių paprasto ir pagerinto tinko tinkavimo darbus, tinkuoja fasadus, pažįsta ir ištaiso tinko defektus ir atlieka tinko remonto darbus, naudojasi visomis apsaugos priemonėmis, saugiai atliekant tinkavimo ir tinko remonto darbus bei dirbant žiemos sąlygomis, įstato palanges ir įrengia nuolajas pagal reikalavimus.