Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaitininko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540411

Valstybinis kodas

362041101

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Apskaitininkas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

11 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Apskaitininkas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1213

Programos apimtis kreditais

37
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji apskaitininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, informacinių technologijų pagrindų ir jų taikymo, įmonių ekonomikos, mokesčių finansinės ir valdymo apskaitos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami operacijų, apskaitos procedūrų tikrinimo ir kt. gebėjimai.
Apskaitininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.