Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apskaitininkas/3

Pavadinimas anglų kalba

Accountant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01654

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Apskaitininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti apskaitininku. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, turi: Mokėti įforminti įvairius ūkinius procesus, pavyzdžiui, dokumentuoti ir įtraukti į apskaitą ilgalaikį turtą, apskaičiuoti darbuotojų atlyginimą, apskaičiuoti įmonės mokesčius, gebėti naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis, kvalifikuotai formuoti apskaitos informaciją ir pateikti ją vartotojams. Būti susipažinusiam su pagrindiniais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarką organizacijose, gebėti juos atitinkamai taikyti, pavyzdžiui, žinoti, kokie įmonių rekvizitai yra privalomi ant sąskaitos-faktūros, kokiuose apskaitos registruose reikia registruoti įmonėje vykstančius ūkinius procesus, kaip teisingai paskaičiuoti įsigijomo savikainą ar nusidėvėjimąmokėti sukoncentruoti dėmesį, dirbti atsakingai, kruopščiai, būti vadovaujamam, bet gebėti dirbti ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, Apskaitininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal apskaitininko mokymo programą. Norintiems siekti apskaitininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti privačiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose.