Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Autotransporto priemonių variklių taisytojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Valstybinis kodas

262071602

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Autotransporto priemonių variklių taisytojas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

15 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

14 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Autotransporto priemonių variklių taisytojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1138

Programos apimtis kreditais

51
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji autotransporto priemonių variklio taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, elektrotechnikos pagrindų, bendrosios automobilio sandaros pažinimo, diagnozavimo ir matavimo priemonių pažinimo, variklių sandaros, techninės priežiūros ir remonto pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ir įvairiose autotransporto remonto įmonėse, autoservisuose. Praktinio mokymo trukmė – 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilio variklio remontavimo, techninės priežiūros atlikimo ir kiti gebėjimai.