Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Autotransporto priemonių variklių taisytojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Motor vehicle engines repairer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00052

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: nustato autotransporto priemonių variklio techninę būklę, nustato variklio gedimus, jų priežastis ir remonto būdą, nuima, išardo bei surenka variklį, atlieka variklio reguliavimo darbus, atlieka šaltkalviškus remonto darbus, atlieka autotransporto priemonių variklių techninę priežiūrą, skaito nesudėtingus surinkimo brėžinius, racionaliai organizuoja darbo vietą, laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir darbo higienos reikalavimų.