Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų suvestinė pagal būseną2019-04-16

 

 

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Pavadinimo santrumpa

Nuostatų priėmimo data

Duomenų saugos nuostatų priėmimo data

Specifikacijos patvirtinimo data

Priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti akto patvirtinimo data

Registro, informacinės sistemos veiklos pradžios data

Modernizavimo/

data Reorganizavimo pradžios

 

 

Informacinės sistemos:

 

1

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)

AIKOS

2009-01-23

2009-01-23

2007-10-15

2009-01-23

2004-11-25

2010-05-20

2

Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros valdymo informacinė sistema

KVIS

2017-01-16

2014-11-17

2015-08-03

2015-10-29

2014-10-20

-

3

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė sistema

BPIS

2011-05-12

2011-05-20

-

-

-

-

4

Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema

eLABa

2014-09-22

2014-09-22

2015-02-09

2015-01-15

2006-10-16

-

5

Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos/ Institucijų mokslo ir studijų informacinė sistema

LieMSIS/IMSIS

2010-11-26

2011-09-14

2011-09-29

-

2010-11-26

-

6

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinė sistema

MTEPIS

2014-06-03

2014-11-11

2015-01-08

-

2014-06-03

-

7

Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinė sistema (MIDAS)

MIDAS

2013-09-09

2013-11-11

2014-06-30

2013-09-09

2013-09-09

-

8

Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema

NECIS

2017-01-19

2009-04-30

-

-

2009-05-09

2017-01-19

9

Neformaliojo švietimo programų ir objektų virtualios mokymosi aplinkos informacinė sistema

VMAIS (SMIS)

2012-02-15

2012-02-15

2013-10-16

2014-04-30

2012-02-15

-

10

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema

NEMIS

2015-01-19

2015-01-19

2016-08-30

2017-11-28

2010-04-13

2015-01-19

11

Ugdymo turinio informacinė sistema

Ugdymo sodai

2016-01-15

-

-

-

2016-01-11

-

12

Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo informacinė sistema

Paskola-3

2015-11-30

2015-12-01

2011-12-30

2012-01-16

2006-04-13

2015-11-30

13

Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinė sistema

PARAMA

2016-11-10

2010-08-26

2011-07-22

-

2010-09-22

-

14

ŠMM ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema

FVA

2017-02-03

2013-07-04

-

-

2013-07-04

-

15

Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistema

KRISIN

2013-07-31

2013-07-31

2015-11-05

2015-11-06

2009-06-09

2014-05-30

16

Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų informacinė sistema

VIKVIS

2015-03-25

2015-03-25

2015-04-30

-

2015-03-25

-

17

Švietimo valdymo informacinė sistema

ŠVIS

2016-11-16

2017-06-28

2011-11-14

-

2006-11-17

-

18

Vilniaus universiteto studijų informacinė sistema

VUSIS

2009-01-08

2014-11-10

-

2008-01-22

1975-09-01

-

 

19

Švietimo portalo informacinė sistema

eMokykla

2016-05-27

2017-03-16

2009-08-05

2019-02-15-

2006-10-13

2016-05-27

 

Registrai:

 

 

 

 

 

 

 

1

Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registras

DAKPR

2007-08-10

2007-10-08

2007-11-06

2008-12-18

2008-01-01

2008-12-08

2

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras

IPBR

2014-01-28

2015-03-23

2006-10-04

2008-12-23

2004-06-07

3

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

KTPRR

2009-03-20

2010-03-02

2012-10-01

2008-07-31

2008-10-01

2009-03-20

4

Licencijų registras

LicR

2015-09-28

2016-05-20

2007-07-20

2007-12-20

2005-02-01

2015-09-28

5

Mokinių registras

MR

2016-05-05

2016-09-13

2017-07-21

2017-07-25

2009-09-01

2016-05-05-

6

Pedagogų registras

PR

2016-05-11

2018-03-06

2017-06-14

2018-03-22

2010-09-01

2013-12-31

7

Studentų registras

SR

2016-11-14

2015-12-03

2017-04-27

2017-06-15

2009-06-12

2010-08-02

8

Studijų,mokymo programų ir kvalifikacijų registras

SMPKR

2015-08-26

2016-05-20

2017-11-28

2018-01-18

2002-12-18

2015-08-26

9

Švietimo ir mokslo institucijų registras               

ŠMIR

2016-04-25

2013-09-05

2017-03-31

2017-10-13

2007-09-01

2013-09-05

 

10

Vėžio registras

VR

2016-08-11

2017-02-18

-

-

2017-01-02

2017-10-04