Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
231001

Filosofijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231002

Etikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231003

Teologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231004

Religijos mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231005

Menotyros dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231006

Filologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231007

Užsienio kalbos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231008

Gimtosios kalbos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231009

Istorijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231010

Archeologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231011

Etnologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231012

Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231013

Muzikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231014

Atlikėjų meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231015

Dailės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231016

Vaizduojamojo meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231017

Dizaino dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231018

Dailiųjų amatų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231019

Teatro meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231020

Audiovizualinio meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai