Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
214501

Cheminės technologijos specialistas

2145Chemijos inžinieriai
214502

Cheminės technologijos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214503

Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas

2145Chemijos inžinieriai
214504

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214505

Naftos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214506

Aludarystės technologas

2145Chemijos inžinieriai
214507

Cheminių procesų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214508

Cheminės inžinerijos technologas

2145Chemijos inžinieriai
214509

Pluošto technologas

2145Chemijos inžinieriai
214510

Maisto produktų ir gėrimų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214511

Degalų ir kuro technologas

2145Chemijos inžinieriai
214512

Dažų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214513

Popieriaus technologas

2145Chemijos inžinieriai
214514

Plastikų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214515

Polimerų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214516

Gumos technologas

2145Chemijos inžinieriai
214517

Padangų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214518

Buitinių paslaugų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214519

Žaliavų kokybės inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214520

Degalų apskaitos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai