Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
213201

Agronomas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213202

Augalų apsaugos agronomas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213203

Gyvulininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213204

Miškininkas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213205

Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213206

Pasėlių tyrimo specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213207

Gėlininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213208

Sodininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213209

Daržininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213210

Medelyno specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213211

Miškininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213212

Dirvožemininkas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213213

Zootechnikas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213214

Miškų ūkio inžinierius

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213215

Agronomas ekonomistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213216

Agronomas mechanikas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213217

Agronomas zootechnikas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213218

Agronomas sodininkas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213219

Agronomas apželdintojas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213220

Žemės ūkio specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai