Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
211301

Chemikas

2113Chemikai
211302

Chemikas {analizinė chemija}

2113Chemikai
211303

Korozijos chemikas

2113Chemikai
211304

Kristalografijos chemikas

2113Chemikai
211305

Ploviklių chemikas

2113Chemikai
211306

Dažiklių chemikas

2113Chemikai
211307

Maisto pramonės chemikas

2113Chemikai
211308

Stiklo chemikas

2113Chemikai
211309

Chemikas {neorganinė chemija}

2113Chemikai
211310

Odų chemikas

2113Chemikai
211311

Metalurgijos chemikas

2113Chemikai
211312

Chemikas {branduolinė chemija}

2113Chemikai
211313

Chemikas {organinė chemija}

2113Chemikai
211314

Dažų chemikas

2113Chemikai
211315

Naftos perdirbimo chemikas

2113Chemikai
211316

Farmacijos pramonės chemikas

2113Chemikai
211317

Chemikas {fizikinė chemija}

2113Chemikai
211318

Plastikų chemikas

2113Chemikai
211319

Polimerų chemikas

2113Chemikai
211320

Kokybės kontrolės chemikas

2113Chemikai