Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
211101

Aerodinamikas

2111Fizikai ir astronomai
211102

Astronomas

2111Fizikai ir astronomai
211103

Radioastronomas

2111Fizikai ir astronomai
211104

Astrofizikas

2111Fizikai ir astronomai
211105

Balistikas

2111Fizikai ir astronomai
211106

Hidrodinamikas

2111Fizikai ir astronomai
211107

Fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211108

Akustikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211109

Astronomijos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211110

Atomo fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211111

Balistikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211112

Elektros ir magnetizmo fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211113

Elektronikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211114

Šilumos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211115

Hidrodinamikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211116

Šviesos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211117

Mechanikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211118

Fizikas {molekulinė fizika}

2111Fizikai ir astronomai
211119

Branduolio fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211120

Optikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai