Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
111201

Seimo kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111202

Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111203

Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111204

Generalinės prokuratūros kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111205

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111206

Seimo Pirmininko patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111207

Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas)

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111208

Respublikos Prezidento patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111209

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111210

Gynybos patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111211

Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111212

Ministro Pirmininko patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111213

Viceministras

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111214

Ministro patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111215

Ministro Pirmininko kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111216

Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas)

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111217

Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą)

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111218

Mero patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111219

Įgaliotasis ministras

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111220

Ambasadorius

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai