Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelių meistras

Pavadinimas anglų kalba

Road master

Kodas

312303

Pogrupio pavadinimas

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pogrupio kodas

3123

Pogrupio aprašymas

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri pastatų ir statinių statybos ir remonto srities darbuotojų darbą ir sudaro jo grafikus.

Atliekamos užduotys:

 • techninių sąlygų aprašo nagrinėjimas, nustatant statybos reikalavimus ir planavimo procedūras;
 • darbams atlikti reikalingų medžiagų ir darbininkų poreikio nustatymas ir paieška;
 • darbų eigos stebėjimas ir tikrinimas;
 • įrangos ir statybviečių apžiūra, užtikrinant sveikatos ir saugos reikalavimų laikymąsi;
 • statybviečių priežiūra ir darbų koordinavimas su kitais statybos projektais;
 • nekvalifikuotų ir kvalifikuotų darbininkų ir kitų statybos srities darbuotojų veiklos priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti giminišką kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti kelių techninę priežiūrą ir remontą, laikantis darbų saugos reikalavimų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninio eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
 • kelio apsaugos zonų miestuose, kaimo vietovėse įrengimas;
 • darbų atlikimas ir reikiamų statinių statymas kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje;
 • kelio kasybos darbai, tiesiant komunikacijas, įrengiant sankryžas, nuovažas, apylankas, sodinant želdinius, vežant krovinius polaidžio metu, organizuojant sporto ar kitus masinius renginius;
 • kelio atkūrimo, aplinkos sutvarkymo, žemės rekultivavimo darbai;
 • skubūs taisymo (remonto) darbai kelio juostoje, įvykus kelyje esančių inžinerinių tinklų avarijai;
 • atliekamų kelio darbų priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios kelių tiesimu: gatvių ir kelių  projektavimu ir tiesyba, kelių statinių statyba, rekonstrukcija, remontu ir priežiūra.
Darbo priemonėsKelių konstrukcijų ir jų eksploatavimo sąlygų aprašymai, teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą, elektrosaugą, kelių apžiūros ir remonto priemonės,  krovinių pervežimo technologijos, kelio ženklai ir kitos eismo reguliavimo priemonės, signaliniai įrenginiai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kelių meistru,  kvalifikaciją tobulinant darbo vietoje arba specialiuose mokymuose, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo transporto paslaugų srities ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis keliais ir su jais susijusiomis naujovėmis, dėmesio sutelktumas, atidumas, brėžinių skaitymo, naudojimosi kontroliniais matavimo įrankiais ir prietaisais gebėjimai, sąžiningumas, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų