Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Surinkimo darbų meistras

Pavadinimas anglų kalba

Assemblage foreman

Kodas

312206

Pogrupio pavadinimas

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pogrupio kodas

3122

Pogrupio aprašymas

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklą.

Atliekamos užduotys:

 • technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklos koordinavimas ir priežiūra;
 • kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas;
 • išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų rengimas;
 • darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo nustatymas;
 • darbuotojų saugos užtikrinimas;
 • naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-26

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

koordinuoti, vadovauti ir prižiūrėti surinkimo darbų  darbininkų veiklą bei darbo procesą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • surinkimo darbų organizavimas ir kontrolė;
 • kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas;
 • vadovavimas surinkimo darbuotojų veiklai, jų darbo koordinavimas ir efektyvus užduočių paskirstymas;
 • efektyvus darbinių pajėgumų ir išteklių panaudojimas, išlaidų sąmatų rengimas;
 • gamybos ir surinkimo darbų rezultatų analizė, ataskaitų rengimas;
 • darbų saugos taisyklių ir reikalavimų išmanymas, jų praktinis taikymas darbo vietoje ir darbuotojų saugos užtikrinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, profesinė literatūra ir dokumentacija (techninių reikalavimų reglamentai ir standartai).
Profesinės perspektyvosGali dirbti surinkimo darbų meistru gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonėse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Turint vidurinį išsilavinimą surinkimo darbų meistras gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas pagal gamybos inžinerijos ar gamybos vadybos studijų programą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, atsakingumas,  gebėjimas vadovauti ir organizuoti kitų žmonių darbą, objektyvumas, pareigingumas, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje, sąžiningumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų