Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamybos darbų brigadininkas

Pavadinimas anglų kalba

Production leader

Kodas

312205

Pogrupio pavadinimas

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pogrupio kodas

3122

Pogrupio aprašymas

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir prižiūri technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklą.

Atliekamos užduotys:

 • technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų veiklos koordinavimas ir priežiūra;
 • kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas;
 • išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų rengimas;
 • darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo nustatymas;
 • darbuotojų saugos užtikrinimas;
 • naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-26

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

koordinuoti, vadovauti ir prižiūrėti gamybos darbininkų darbą bei gamybos procesą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gamybos procesų organizavimas ir kontrolė;
 • efektyvus gamybos pajėgumų ir išteklių panaudojimas, užduočių paskirstymas darbuotojams;
 • gamybos procesų sekimas ir numatyto gamybos plano vykdymas;
 • gamybos rezultatų analizė, ataskaitų rengimas;
 • vadovavimas gamybos brigadai, jų darbo koordinavimas;
 • darbų saugos reikalavimų ir taisyklių išmanymas, jų praktinis taikymas darbo vietoje bei darbuotojų saugos užtikrinimas;
 • kasdienio darbo, susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir planavimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, profesinė literatūra ir dokumentacija (techninių reikalavimų reglamentai ir standartai).
Profesinės perspektyvosGali dirbti gamybos darbų brigadininku įvairiose gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonėse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Turint vidurinį išsilavinimą gamybos darbų brigadininkas gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas pagal gamybos inžinerijos ar gamybos vadybos studijų programą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje, sąžiningumas, gebėjimas vadovauti, objektyvumas, pareigingumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų