Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Karjero darbų meistras

Pavadinimas anglų kalba

Quarry foreman

Kodas

312103

Pogrupio pavadinimas

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pogrupio kodas

3121

Pogrupio aprašymas

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai prižiūri gavybą kasyklose ir karjeruose, tiesiogiai prižiūri bei koordinuoja kasyklose ir karjeruose dirbančių darbininkų darbą. Atliekamos užduotys:

 • darbininkų, atliekančių mineralų ir kitų naudingųjų iškasenų gavybą, dirbančių su požeminėmis transporto priemonėmis ar sunkiąja technika atvirosiose kasyklose ar karjeruose, veiklos priežiūra ir koordinavimas;
 • darbo pagal darbo grafikus metodų nustatymas ir priemonių, didinančių produktyvumą, rekomendavimas gavybos vadovams;
 • darbas su vadovaujančiais ir techniniais darbuotojais, kitais padaliniais ir rangovais, sprendžiant darbo problemas ir koordinuojant veiklą;
 • ataskaitų ir kitos informacijos teikimas gavybos vadovams dėl darbo kasyklose ir karjeruose;
 • kasyklos ar karjero darbuotojų ir medžiagų poreikio nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti žemės kasybos, iškasenų transportavimo ir sandėliavimo darbus karjere.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • karjero techninės dokumentacijos parengimas;
 • kasybos darbų planavimas;
 • karjero darbuotojų skaičiaus ir technikos poreikio nustatymas;
 • darbuotojų, priimtų į darbą, apmokymas;
 • darbininkų veiklos priežiūra ir jų darbų koordinavimas;
 • mechanizmų tinkamo išdėstymo tam tikrose karjero vietose ir pakopose bei jų transportavimo į kitą vietą planavimas;
 • technikos ir įrenginių remonto darbų organizavimas;
 • iškastos produkcijos pakrovimo ir transportavimo darbų organizavimas;
 • nerūdinių medžiagų, atliekų, grunto ir kitos produkcijos sandėliavimo darbų planavimas ir organizavimas;
 • ataskaitų ir kitos informacijos teikimas gavybos vadovams dėl atliktų darbų karjeruose.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba, karjerų projektavimu, naudingųjų iškasenų kasyba bei transportavimu.
Darbo priemonėsKasybos ir karjerų eksploatavimo norminiai dokumentai, darbų saugos instrukcijos, vienakaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai, akmenskaldės, uolienų gręžimo staklės, mobilūs smėlio ir žvyro sijotuvai, žemės kasimo technika (buldozeriai, savaeigiai skreperiai), pleištinės krūmapjūvės ir kelmarovės, purentuvai, smėlio plovimo mašinos, siurbliai ir žemsiurbės, plokšteliniai maitintuvai, mobilūs trupintuvai, pakrovimo ir transportavimo technika.
Profesinės perspektyvosGali dirbti karjero darbų meistru. Kvalifikaciją tobulinti galima specialiuose kursuose arba mokymuose, galima  mokytis ir įgyti pasirinktą gamybos ir perdirbimo srities kvalifikaciją profesinio mokymo įstaigose. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atidumas, kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas, gebėjimas planuoti laiką ir numatyti būsimus rezultatus, organizuotumas, pastabumas, praktinis mąstymas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas arba pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų