Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos gavybos meistras

Pavadinimas anglų kalba

Foreman, extraction of crude petroleum

Kodas

312102

Pogrupio pavadinimas

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pogrupio kodas

3121

Pogrupio aprašymas

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai prižiūri gavybą kasyklose ir karjeruose, tiesiogiai prižiūri bei koordinuoja kasyklose ir karjeruose dirbančių darbininkų darbą.

Atliekamos užduotys:

 • darbininkų, atliekančių mineralų ir kitų naudingųjų iškasenų gavybą, dirbančių su požeminėmis transporto priemonėmis ar sunkiąja technika atvirosiose kasyklose ar karjeruose, veiklos priežiūra ir koordinavimas;
 • darbo pagal darbo grafikus metodų nustatymas ir priemonių, didinančių produktyvumą, rekomendavimas gavybos vadovams;
 • darbas su vadovaujančiais ir techniniais darbuotojais, kitais padaliniais ir rangovais, sprendžiant darbo problemas ir koordinuojant veiklą;
 • ataskaitų ir kitos informacijos teikimas gavybos vadovams dėl darbo kasyklose ir karjeruose;
 • kasyklos ar karjero darbuotojų ir medžiagų poreikio nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):prižiūrėti ir koordinuoti naftos gavybos darbininkų darbą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naftos gavybos darbininkų veiklos organizavimas, planavimas, priežiūra (darbo metodų nustatymas, grafikų sudarymas, reikalingų išteklių planavimas, darbuotojų darbo įvertinimas);
 • vadovavimas mažoms darbuotojų grupėms ar brigadoms, vykdančioms rutininius darbus, pavyzdžiui, naftos įrenginių priežiūra, techninis aptarnavimas ir pan., tiesioginis dalyvavimas atliekant šiuos darbus;
 • pagalbos teikimas inžinieriams, gavybos vadovams, eksploatuojantiems naftos gavybos įrenginius;
 • ataskaitų rengimas ir kitos informacijos teikimas vadovybei, suinteresuotoms šalims, atsakingiems asmenimis;
 • reikalingų išteklių ir žaliavų užsakymas;
 • saugios darbo aplinkos užtikrinimas ir aplinkosauginių reikalavimų laikymosi užtikrinimas;
 • bendradarbiavimas su kitų padalinių vadovais, rangovais, užsakovais, derinant darbo grafikus, terminus, sprendžiant iškilusias problemas.
Potencialūs darbdaviaiNaftos gavybos įmonės.
Darbo priemonėsSpeciali programinė įranga darbo grafikams sudaryti, žmonių poreikiui ir reikalingoms medžiagoms analizuoti, įrankiai (atsuktuvai, replės, raktai, spaustuvai), darbo apsaugos priemonės (speciali apranga, batai, akiniai, šalmas, dujokaukė, respiratorius ir kt.), naftos gavybos įrenginiai (kolonos, talpos, vamzdynai, siurbliai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti naftos gavybos įmonėse meistrais, brigadininkais. Įgiję darbinės patirties ir papildomų kompetencijų gali siekti operatoriaus, inžinieriaus, projekto vadovo pareigų (įgijęs atitinkamą išsilavinimą). Gali tęsti technologijos mokslo srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, nuoseklumas, ištvermingumas, sąžiningumas, iniciatyva, organizuotumas, gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, geri vadovavimo įgūdžiai, greita reakcija, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai, gera fizinė būklė (regėjimas, klausa, gera judesių koordinacija).
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklausomai nuo darbdavio gali būti reikalaujamas profesinio mokymo pažymėjimas ar diplomas, aukštojo (koleginio ar universitetinio) mokslo baigimo diplomas, taip pat gali būti reikalaujami kvalifikacijos atestatai ar pažymėjimai.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų