Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamybos parengimo technikas

Pavadinimas anglų kalba

Manufacturing technician

Kodas

311916

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3119

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus.

Atliekamos užduotys:

 • duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas;
 • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
 • aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai;
 • dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius;
 • pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-27

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

gamybos (pvz., įvairių statybinių medžiagų) parengimo inžinieriui prižiūrint vykdyti gamybos technologinių procesų ir įrenginių priežiūrą, užtikrinant gamybos pajėgumų ir kokybės reikalavimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gamybos procesui reikalingų įrankių bei įrenginių numatymas ir parengimas;
 • technologinio proceso dokumentų ir techninių ataskaitų rengimas;
 • eksperimentinių darbų atlikimas kai į gamybą įdiegiami nauji technologiniai procesai;
 • reikalingų medžiagų bei darbuotojų kiekio darbams atlikti numatymas ir skaičiavimas;
 • atliekamų operacijų sekos planavimas ir įgyvendinimas;
 • gamybos efektyvumą keliančių veiksnių įgyvendinimas bei gamybos pajėgumų  didinimas;
 • gamybos proceso neatitikčių priežasčių nustatymas ir šalinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, profesinė literatūra ir dokumentacija (techninių reikalavimų reglamentai ir standartai).
Profesinės perspektyvosGali dirbti gamybos parengimo techniku įvairiose gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonėse. Turint vidurinį išsilavinimą gamybos parengimo technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas pagal gamybos inžinerijos ar gamybos vadybos studijų programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):organizuotumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, atsakingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sąžiningumas, objektyvumas, pareigingumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų