Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Technologijų technikas

Pavadinimas anglų kalba

Technologies technician

Kodas

311914

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3119

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus.

Atliekamos užduotys:

 • duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas;
 • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
 • aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai;
 • dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius;
 • pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-27

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas įstaigose, turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti pagalbines technines užduotis ir padėti  mokslininkams ir inžinieriams tobulinti pramonės ir gamybos procesus bei atlikti jų tyrimus naudojant mokslinius, inžinerinius ir matematinius principus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tinkamiausių tyrimų metodų ir priemonių parinkimas;
 • tyrimų, analizių ir bandymų duomenų registravimas, skaičiavimų atlikimas, techninių ataskaitų rengimas;
 • įmonių technologinių procesų modeliavimas, projektavimas ir valdymas;
 • įrangos ir matuoklių priežiūra, derinimas, gedimų nustatymas ir jų šalinimas;
 • naudojamų įrenginių atitikimo techniniuose aprašuose ir standartuose nurodytiems saugos reikalavimams patikrinimas ir išbandymas;
 • pagalbinių darbų atlikimas dalyvaujant mokslininkų ir inžinierių atliekamuose tyrimuose, bandymuose ir eksperimentuose.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, aukštųjų technologijų, pramonės ir gamybos įmonės.
Darbo priemonėsEksperimentų ir bandymų matavimo prietaisai ir įrenginiai (pvz., spektrometrai, ommetrai, voltmetrai ir t.t.), kompiuterinė įranga bei duomenų apdorojimo sistemos, brėžiniai, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti technologijų techniku mokslinius tyrimus vykdančiose įstaigose ir institucijose, aukštųjų technologijų, pramonės ir gamybos įmonėse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dirbti technologijų inžinieriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas dirbti su duomenimis ir skaičiais, organizuotumas, kruopštumas, loginis mąstymas, pastabumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų