Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Saugumo technikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Security appliance technician

Kodas

311907

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3119

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus.

Atliekamos užduotys:

 • duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas;
 • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
 • aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai;
 • dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius;
 • pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-26

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tikrinti ir prižiūrėti darbo vietų bei įrangos atitikimą nustatytiems saugos bei nelaimingų atsitikimų profilaktikos reikalavimams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • darbo vietų ir įrangos patikrų planavimas, organizavimas ir atlikimas;
 • rekomendacijų dėl saugumo technikos priemonių įgyvendinimo teikimas;
 • duomenų ir ataskaitų apie saugumo techniką bei nelaimingų atsitikimų profilaktikos priemones rinkimas ir sisteminimas;
 • saugumo technikos reikalavimų bei įdiegimo procedūrų išmanymas ir jų praktinis taikymas darbo vietoje;
 • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
 • darbuotojų ir darbdavių instruktavimas saugumo technikos klausimais.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės smulkios, vidutinės ir stambios įvairaus profilio įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti saugumo technikos techniku privačiame bei valstybiniame sektoriuose. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų saugumo technikos technikas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai. Turint vidurinį išsilavinimą gali studijuoti aukštojoje mokykloje inžinerinių mokslų studijų programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, objektyvumas, pareigingumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų