Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Informacinių technologijų technikas

Pavadinimas anglų kalba

Information technology technician

Kodas

311901

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3119

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai" pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus.

Atliekamos užduotys yra šios:

 • duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas;
 • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
 • aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai;
 • dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius;
 • pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-07

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti informatikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, projektuoti ir diegti programinę įrangą, informacijos sistemas taikant informacijos technologijas įmonių darbinėje veikloje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • duomenų struktūrų ir jų apdorojimo algoritmų projektavimas;
 • informacijos ir programų sistemų kūrimas;
 • operacinių sistemų ir kompiuterių tinklų valdymas;
 • duomenų bazių bei internetinių technologijų  kūrimas ir valdymas;
 • informacijos saugos problemų sprendimas;
 • programinės įrangos lokalizavimas;
 • e-paslaugų projektavimas, kūrimas ir diegimas;
 • informacinių technologijų paslaugų įmonei planavimas ir organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiĮvairios įmonės, kuriose kuriamos naujos arba naudojamos esamos informacinės technologijos. Gali dirbti individualiai – organizuoti smulkųjį kompiuterių aptarnavimo ir priežiūros verslą.
Darbo priemonėsDuomenų bazės ir informacinės sistemos, operacinės sistemos, kompiuterių tinklai, profesinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti informacinių technologijų techniku smulkiose, vidutinėse ar stambiose įmonėse. Turint informatikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų informacinių technologijų technikas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba steigti individualią informacinių technologijų paslaugų verslo įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir sisteminis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, kūrybingumas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje, paslaugumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų