Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Techninis iliustruotojas

Pavadinimas anglų kalba

Technical illustrator

Kodas

311819

Pogrupio pavadinimas

Braižytojai

Pogrupio kodas

3118

Pogrupio aprašymas

Braižytojai braižo techninius brėžinius, žemėlapius ir iliustracijas pagal eskizus, naudodamiesi matavimų ir kitais duomenimis, kopijuoja galutinius brėžinius ir piešinius ant spausdinimo plokščių.

Atliekamos užduotys:

 • darbinių brėžinių pagal eskizus ir inžinierių bei projektuotojų parengtų techninių sąlygų aprašų rengimas ir tikrinimas siekiant pagal juos gaminti, įrengti ir surinkti mašinas ir įrenginius arba pastatų, užtvankų, tiltų, kelių ir kitų architektūros bei statybos projektų statybos, tiesybos, rekonstravimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto tikslais;
 • darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius skaitmeninius darbinių brėžinių variantus;
 • darbas su skaitmenine brėžinių atkūrimo ar panašia įranga, kuria galutiniai darbiniai brėžiniai, žemėlapiai ir kiti piešiniai pateikiami skaitmeniniu pavidalu;
 • žinynų, brošiūrų ir technikos vadovų (knygų), susijusių su mašinų ir kitos įrangos surinkimu, įrengimu, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu, iliustracijų rengimas ir tikrinimas;
 • brėžinių ir piešinių kopijavimas ant akmens ar metalo formų spausdinimo tikslais;
 • laidų išvedžiojimo diagramų, montažo plokštės diagramų ir išdėstymo brėžinių, naudojamų gaminant, įrengiant ir taisant elektros įrangą gamyklose, elektrinėse ir pastatuose, rengimas;
 • išsamus darbinių mašinų ir mechaninių prietaisų diagramų rengimas, įskaitant matmenis, tvirtinimo metodus ir kitą inžinerinę informaciją;
 • baigtų brėžinių, kad juos būtų galima naudoti kaip darbinius brėžinius, atkūrimo organizavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-06

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

ruošti detalias iliustracijas siekiant padėti vartotojui suprasti atvaizduotą sudėtingą mokslinę ar techninę informaciją.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninių reikalavimų iliustracijoms, darbinių brėžinių ir eskizų aptarimas su užsakovais;
 • iliustracijų, susijusių su mašinų ir kitos įrangos surinkimu, įrengimu, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu, rengimas naudojantis kompiuterinėmis programomis, piešimo bei eskizavimo įgūdžiais;
 • konsultavimasis su užsakovais  dėl užduoties vykdymo ir techninių reikalavimų atitikimo, klaidų taisymas;
 • baigtų iliustracijų, kad juos būtų galima naudoti kaip darbines iliustracijas, atkūrimo organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiProjektavimo, konstravimo, dizaino įmonės. Gali dirbti individualiai – organizuoti smulkųjį verslą.
Darbo priemonėsKompiuterinės programos (pvz. AutoCAD, Corel, Photoshop), matavimo ir braižymo įrankiai, kanceliarinės priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti techniniu iliustruotoju projektavimo, konstravimo  įmonėse, dizaino studijose, leidybos įmonėse, kompiuterinių žaidimų gamintojų įmonėse. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų techninis iliustruotojas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba steigti individualią paslaugų verslo įmonę. Turint vidurinį išsilavinimą galima siekti bakalauro kvalifikacijos pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, kūrybingumas, puikūs piešimo ranka ir kompiuterinėmis programomis įgūdžiai, atidumas detalėms, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų