Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Techninis braižytojas

Pavadinimas anglų kalba

Technical draftsman

Kodas

311817

Pogrupio pavadinimas

Braižytojai

Pogrupio kodas

3118

Pogrupio aprašymas

Braižytojai braižo techninius brėžinius, žemėlapius ir iliustracijas pagal eskizus, naudodamiesi matavimų ir kitais duomenimis, kopijuoja galutinius brėžinius ir piešinius ant spausdinimo plokščių.

Atliekamos užduotys:

 • darbinių brėžinių pagal eskizus ir inžinierių bei projektuotojų parengtų techninių sąlygų aprašų rengimas ir tikrinimas siekiant pagal juos gaminti, įrengti ir surinkti mašinas ir įrenginius arba pastatų, užtvankų, tiltų, kelių ir kitų architektūros bei statybos projektų statybos, tiesybos, rekonstravimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto tikslais;
 • darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius skaitmeninius darbinių brėžinių variantus;
 • darbas su skaitmenine brėžinių atkūrimo ar panašia įranga, kuria galutiniai darbiniai brėžiniai, žemėlapiai ir kiti piešiniai pateikiami skaitmeniniu pavidalu;
 • žinynų, brošiūrų ir technikos vadovų (knygų), susijusių su mašinų ir kitos įrangos surinkimu, įrengimu, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu, iliustracijų rengimas ir tikrinimas;
 • brėžinių ir piešinių kopijavimas ant akmens ar metalo formų spausdinimo tikslais;
 • laidų išvedžiojimo diagramų, montažo plokštės diagramų ir išdėstymo brėžinių, naudojamų gaminant, įrengiant ir taisant elektros įrangą gamyklose, elektrinėse ir pastatuose, rengimas;
 • išsamus darbinių mašinų ir mechaninių prietaisų diagramų rengimas, įskaitant matmenis, tvirtinimo metodus ir kitą inžinerinę informaciją;
 • baigtų brėžinių, kad juos būtų galima naudoti kaip darbinius brėžinius, atkūrimo organizavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti braižytojo kompiuterine įranga kvalifikaciją baigus profesinio mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

rengti techninius brėžinius tiksliai atspindinčius daikto ar jo dalies sandarą, matmenis bei formą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninių brėžinių eskizavimas ir braižymas, taikant techninio piešimo taisykles;
 • darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius skaitmeninius darbinių brėžinių variantus;
 • matmenų ir formos nuokrypų parinkimas, matmenų ir suleidimų paklaidų žymėjimas ir apskaičiavimas;
 • brėžinių ir schemų analizavimas;
 • išsamus darbinių mašinų ir mechaninių prietaisų diagramų rengimas, įskaitant matmenis, tvirtinimo metodus ir kitą inžinerinę informaciją.
Potencialūs darbdaviaiProjektavimo, konstravimo, dizaino įmonės. Gali dirbti individualiai – organizuoti smulkųjį verslą.
Darbo priemonėsKompiuterinės programos (pvz. CAD, AutoCAD, Corel, Photoshop), matavimo ir braižymo įrankiai (liniuotės, matlankis, skriestuvai), kanceliarinės priemonės (pieštukas, rašiklis, liniuotė ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti techniniu braižytoju projektavimo, konstravimo ir kitose inžinerinės krypties įmonėse, dizaino studijose. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų techninis braižytojas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba steigti individualią paslaugų verslo įmonę. Turint vidurinį išsilavinimą galima siekti bakalauro kvalifikacijos pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, kūrybingumas, tikslumas, erdvinis mąstymas, puikūs piešimo ranka ir kompiuterinėmis programomis įgūdžiai, atidumas detalėms, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų