Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Braižytojas

Pavadinimas anglų kalba

Draughtsman

Kodas

311801

Pogrupio pavadinimas

Braižytojai

Pogrupio kodas

3118

Pogrupio aprašymas

Braižytojai braižo techninius brėžinius, žemėlapius ir iliustracijas pagal eskizus, naudodamiesi matavimų ir kitais duomenimis, kopijuoja galutinius brėžinius ir piešinius ant spausdinimo plokščių.

Atliekamos užduotys:

 • darbinių brėžinių pagal eskizus ir inžinierių bei projektuotojų parengtų techninių sąlygų aprašų rengimas ir tikrinimas siekiant pagal juos gaminti, įrengti ir surinkti mašinas ir įrenginius arba pastatų, užtvankų, tiltų, kelių ir kitų architektūros bei statybos projektų statybos, tiesybos, rekonstravimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto tikslais;
 • darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius skaitmeninius darbinių brėžinių variantus;
 • darbas su skaitmenine brėžinių atkūrimo ar panašia įranga, kuria galutiniai darbiniai brėžiniai, žemėlapiai ir kiti piešiniai pateikiami skaitmeniniu pavidalu;
 • žinynų, brošiūrų ir technikos vadovų (knygų), susijusių su mašinų ir kitos įrangos surinkimu, įrengimu, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu, iliustracijų rengimas ir tikrinimas;
 • brėžinių ir piešinių kopijavimas ant akmens ar metalo formų spausdinimo tikslais;
 • laidų išvedžiojimo diagramų, montažo plokštės diagramų ir išdėstymo brėžinių, naudojamų gaminant, įrengiant ir taisant elektros įrangą gamyklose, elektrinėse ir pastatuose, rengimas;
 • išsamus darbinių mašinų ir mechaninių prietaisų diagramų rengimas, įskaitant matmenis, tvirtinimo metodus ir kitą inžinerinę informaciją;
 • baigtų brėžinių, kad juos būtų galima naudoti kaip darbinius brėžinius, atkūrimo organizavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-05

Reikalinga kvalifikacija

​braižytojas kompiuterine įranga, kvalifikacija įgyjama profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal braižytojo ir kompiuterinės įrangos operatoriaus mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

braižyti techninius brėžinius, žemėlapius ir iliustracijas pagal eskizus, panaudojant matavimų bei kitus duomenis; kopijuoti galutinius brėžinius ir piešinius ant spausdinimo plokščių.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • braižymui skirtos kompiuterinės įrangos išmanymas;
 • įvairios paskirties brėžinių braižymas kompiuterine įranga;
 • geometrinės, projekcinės, mašinų ir statybinės braižybos taisyklių žinojimas ir jų taikymas;
 • įvairių brėžinių skaitymas;
 • surinkimo brėžinių detalizavimas ir jų įforminimas;
 • plokštuminių ir erdvinių detalių modelių,  statybinių brėžinių braižymas kompiuterine AutoCAD programa;
 • brėžinių redagavimas ir spausdinimas;
 • brėžinių atkūrimas;
 • modelių projekcijų formavimas ir komponavimas kompiuteriu.
Potencialūs darbdaviaiInstitucijos, užsiimančios statinių ir kitų objektų projektavimu, konstravimo biurai, dizaino firmos.
Darbo priemonėsKompiuterinė technika: kompiuteriniai projektavimo ir braižymo įrenginiai, skaitmeninė brėžinių atkūrimo ar kopijavimo įranga; geometrinės, projekcinės, mašinų ir statybinės braižybos taisyklės, specialūs žinynai, brošiūros, technikos vadovai, rekomendacijos braižytojams.
Profesinės perspektyvosĮgiję profesiją, specialistai gali dirbti braižytojais kompiuterine įranga. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje arba specialiuose kursuose, seminaruose. Galima tęsti studijas aukštojoje mokykloje, siekiant informacinių technologijų, dizaino sričių inžinieriaus kvalifikacijos.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, kūrybingumas, atidumas, atsakingumas, savarankiškumas, erdvinis loginis mąstymas, gera dėmesio koncentracija, pakantumas sėdimam darbui.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų