Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius {gavyba}

Pavadinimas anglų kalba

Safe working and health safety inspector (extraction)

Kodas

311713

Pogrupio pavadinimas

Gavybos ir metalurgijos technikai

Pogrupio kodas

3117

Pogrupio aprašymas

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, susijusi su procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės, tyrimais ir tobulinimu;
 • techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
 • techninė, reguliuojamoji ir su sauga susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos, gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė;
 • pagalba planuojant ir projektuojant kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines pirmosios pagalbos teikimo patalpas;
 • uolienų, rūdų ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų įrangos priežiūra;
 • mikroskopų, elektromagnetinių matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir įtempties bandymo prietaisų naudojimas;
 • pagalba mokslininkams naudojant elektros, garso ar branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje, siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar naftos šaltinius.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tikrinti ir prižiūrėti gavybos darbo vietų bei įrangos atitikimą nustatytiems darbo sąlygų ir sveikatos saugos reikalavimams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • darbdavių ir darbuotojų atstovų konsultavimas vyriausybės nustatytų ir kitų taisyklių bei potvarkių, reglamentuojančių darbo saugą ir darbo aplinką, įgyvendinimo klausimais;
 • gavybos darbo vietų tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad darbo aplinka, mechanizmai ir įranga atitiktų vyriausybės nustatytas ir kitas taisykles;
 • informacijos apie kasdienines darbo procedūras ir nelaimingus atsitikimus statistikos rinkimas;
 • saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos reglamentų, standartų bei įdiegimo procedūrų išmanymas ir jų praktinis taikymas darbo vietoje;
 • dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ar stambios įmonės eksploatuojančios gręžinius jūroje arba sausumoje, dujų ir naftos kompanijos, gręžinių gręžimo ar aptarnavimo įmonės, valstybiniai ir nevalstybiniai mokslo ir tyrimų centrai.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, ryšio priemonės, rašymo ir kanceliarinės priemonės, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektoriumi įmonėse, užsiimančiose jūros ir sausumos gręžinių eksploatavimu ir gavyba (naftos, dujų, rūdų, akmens anglių ir t.t.). Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Įgijęs darbo patirties, ir papildomų kompetencijų saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba steigti individualią verslo įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, objektyvumas, pareigingumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų