Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Metalurgijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Metallurgical technician

Kodas

311712

Pogrupio pavadinimas

Gavybos ir metalurgijos technikai

Pogrupio kodas

3117

Pogrupio aprašymas

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, susijusi su procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės, tyrimais ir tobulinimu;
 • techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
 • techninė, reguliuojamoji ir su sauga susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos, gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė;
 • pagalba planuojant ir projektuojant kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines pirmosios pagalbos teikimo patalpas;
 • uolienų, rūdų ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų įrangos priežiūra;
 • mikroskopų, elektromagnetinių matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir įtempties bandymo prietaisų naudojimas;
 • pagalba mokslininkams naudojant elektros, garso ar branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje, siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar naftos šaltinius.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota, galima įgyti geologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):teikti techninę pagalbą metalurgijos inžinieriams ir kitiems specialistams, atliekant rūdų ir metalų tyrimus, plėtojant metalų išgavimo iš rūdų technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • rūdos ar kitos žaliavos ėminių ėmimas ir paruošimas tyrimams (smulkinimas, reikalingo kiekio pasvėrimas ir pan.);
 • laboratorijos parengimas tyrimams (tirpalų paruošimas, prietaisų įjungimas, užpildymas reikalingomis medžiagomis, kalibravimas ir pan.);
 • įvairių rūdų ir metalų tyrimų atlikimas arba pagalba juos atliekant (cheminių ir fizikinių savybių tyrimas, ir pan.);
 • gautų duomenų analizė, sisteminimas, išvadų pateikimas;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
 • techninė pagalba atliekant žvalgybą, projektuojant rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas;
 • pagalbos teikimas metalurgijos inžinieriams plėtojant metalų išgavimo iš rūdų ar kitų žaliavų technologijas.
Potencialūs darbdaviaiRūdos ir kitų žaliavų gavybos įmonės, metalų gavimo ir lydinių gamybos bei apdorojimo įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos.
Darbo priemonėsLaboratorijos įranga (grąžtai, kaltai, pincetai, mikroskopas, svarstyklės, testeris, elektros šaltinis, termostatas, krosnelė, cheminiai indai ir kt.), cheminiai reagentai, technologiniai įrenginiai (talpos, vamzdynai, presai, konvejeris, smulkintuvai, granuliatoriai  ir pan.), speciali programinė įranga matematiniams skaičiavimams ir modeliavimui, sąmatų sudarymo programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose rūdos ir kitų žaliavų gavybos įmonėse, metalų gavimo ir lydinių gamybos bei apdorojimo įmonėse metalurgijos technikais. Gali specializuotis siauresnėje metalurgijos srityje: rūdų išgavimo, metalų gavimo, apdorojimo, valymo ir pan. srityse. Įgiję darbinės patirties ir papildomų kompetencijų gali siekti metalurgo, technologo, projekto vadovo pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti technologijos krypties mokslus. Gali vystyti nuosavą verslą (konsultacijų, pardavimų, gamybos ir pan.).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):techninis, analitinis ir kūrybinis mąstymas, gebėjimas sisteminti informaciją, gebėjimas efektyviai spręsti problemas, greita reakcija, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, organizuotumas, kruopštumas, atsakingumas, tikslo siekimas, sąžiningumas, punktualumas, gera sensomotorinė koordinacija, geras regėjimas, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas technologijos, inžinerijos, gamtos mokslų srityse, priklausomai nuo darbdavio gali būti reikalaujami kvalifikacijos kėlimo atestatai, pažymėjimai ir pan.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų