Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kasybos inžinerijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Mining engineering technician

Kodas

311711

Pogrupio pavadinimas

Gavybos ir metalurgijos technikai

Pogrupio kodas

3117

Pogrupio aprašymas

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, susijusi su procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės, tyrimais ir tobulinimu;
 • techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
 • techninė, reguliuojamoji ir su sauga susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos, gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė;
 • pagalba planuojant ir projektuojant kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines pirmosios pagalbos teikimo patalpas;
 • uolienų, rūdų ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų įrangos priežiūra;
 • mikroskopų, elektromagnetinių matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir įtempties bandymo prietaisų naudojimas;
 • pagalba mokslininkams naudojant elektros, garso ar branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje, siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar naftos šaltinius.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):užtikrinti efektyvų ir saugų karjerų technikos ir inžinerinių tinklų veikimą bei personalo darbą. 
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • karjerų gavybos, nuodangos ir jų rekultivacijos projektų rengimas;
 • vandens surinkimo baseino (zumpfo), vandens išpumpavimo ar kitokios sausinimo sistemos įrengimas;
 • priešgaisrinių apsaugos juostų bei priešgaisrinių vandens baseinų vietos parinkimas ir įrengimas;
 • darbo aikštelių plotų, darbo barų ilgių, žaliavos išgabenimo bei jos sandėliavimo karjere būdų ir priemonių numatymas;
 • karjero kasybos ir transporto mechanizmų parinkimas;
 • mechanizmų eksploatacinio pamainos našumo apskaičiavimas;
 • kasybos mechanizmų darbo aikštelių, kasybos pakopų, sąvartų, karjero kelių bei kitų kasybos elementų išdėstymas karjere.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės eksploatuojančios ar rekultivuojančios karjerus, organizuojančios saugius kasybos darbus, prekiaujančios kasybos technika ir mechanizmais, įrenginėjančios sąvartynus.
Darbo priemonėsKasybos ir karjerų eksploatavimo norminiai dokumentai, darbų saugos instrukcijos, vienakaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai, akmenskaldės, uolienų gręžimo staklės, mobilūs smėlio ir žvyro sijotuvai, žemės kasimo technika (buldozeriai, savaeigiai skreperiai), pleištinės krūmapjūvės ir kelmarovės, purentuvai, smėlio plovimo mašinos, vandens siurbliai ir žemsiurbės, plokšteliniai maitintuvai, mobilūs trupintuvai, pakrovimo ir transportavimo technika, elektros kabeliai, generatoriai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kasybos inžinerijos techniku naudingųjų iškasenų karjerus eksploatuojančiose įmonėse, įkurti savo karjerų ir sąvartynų inžinerinių paslaugų teikimo verslą. Tobulinant kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atidumas, kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas,  gebėjimas planuoti darbą ir rezultatus, organizuotumas, pastabumas, konkretumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų