Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemijos laboratorijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemical laboratory technician

Kodas

311605

Pogrupio pavadinimas

Cheminės inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3116

Pogrupio aprašymas

Cheminės inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su cheminės inžinerijos tiriamuoju darbu ir cheminių įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su pramoninių cheminių procesų, įrenginių ir įrangos ar jų bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • cheminių įrenginių projektavimas ir jų išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė cheminių įrenginių gamybos, įrengimo, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • cheminių ir fizikinių laboratorinių bandymų atlikimas, pagalbos teikimas mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems kokybines ir kiekybines kietųjų kūnų, skysčių ir dujų analizes.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas arba chemijos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti techninę ir kitą pagalbą mokslininkams ir tyrėjams, dirbantiems chemijos pramonės, mokslo tyrimo institutų, privačiose laboratorijose, dirbti kartu su mokslininkų grupe, atliekant įvairius tyrimus biologijos, chemijos, fizikos, gyvybės mokslų srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • chemijos, fizikos, biochemijos laboratorinių bandymų atlikimas, dirbant kartu su mokslininkų ar tyrėjų grupe;
 • pavyzdžių, mėginių, ėminių, prietaisų ir reagentų paruošimas bandymams ir tyrimams;
 • laboratorinės įrangos priežiūra, parengimas darbui;
 • cheminių indų, reagentų, laboratorinės įrangos inventorizacija, papildomų išteklių užsakymas;
 • darbas su specialiomis programomis, analizuojant, vertinant ir apibendrinant tyrimų duomenis, išvadų pateikimas;
 • darbo saugos laboratorijoje užtikrinimas;
 • informacijos, reikalingos konkrečiam tyrimui,  rinkimas, sisteminimas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės (biotechnologijos, naftos perdirbimo, trąšų, polimerinių medžiagų, silikatų ir kt.), privačios laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (priklauso nuo laboratorijos paskirties, pvz., cheminiai indai, matavimų prietaisai, distiliatoriai, pH metrai, spektrofotometrai, termostatai, traukos spinta, šaldytuvas), cheminiai reagentai, speciali programinė įranga, įrankiai ir atsarginės dalys prietaisams remontuoti.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose chemijos pramonės įmonių, mokslo tyrimo institutų, mokymo įstaigų laboratorijose technikais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo pareigų. Gali tęsti technologijos, chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas sisteminti informaciją, domėjimasis naujovėmis chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis ar koleginis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų