Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas

Pavadinimas anglų kalba

Natural gas extraction and distribution technician

Kodas

311604

Pogrupio pavadinimas

Cheminės inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3116

Pogrupio aprašymas

Cheminės inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su cheminės inžinerijos tiriamuoju darbu ir cheminių įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

  • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su pramoninių cheminių procesų, įrenginių ir įrangos ar jų bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
  • cheminių įrenginių projektavimas ir jų išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • techninė cheminių įrenginių gamybos, įrengimo, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
  • cheminių ir fizikinių laboratorinių bandymų atlikimas, pagalbos teikimas mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems kokybines ir kiekybines kietųjų kūnų, skysčių ir dujų analizes.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti techninę pagalbą mokslininkams ir inžinieriams, kuriantiems ir plėtojantiems gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • techninės pagalbos teikimas inžinieriams modeliuojant ir projektuojant gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įrangą, parenkant efektyviausią įrangą ar jos dalis;
  • pagalbos teikimas inžinieriams ir projektų vadovams vystant naujus gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo projektus (pagalba planuojant medžiagas, išteklius, reikalingą biudžetą, žmogiškuosius išteklius, vykdant projektines užduotis);
  • techninės pagalbos teikimas inžinieriams, eksploatuojant gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įrangą;
  • saugios darbuotojų darbo aplinkos užtikrinimas, pagalba inžinieriams, rengiant kontrolės standartus ir procedūras, užtikrinat gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo saugą;
  • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais žvalgant naujus telkinius, ieškant ekonomiškai naudingiausių išgavimo būdų.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios gamtinių dujų gavyba ir paskirstymu, mokslo ir mokymo institucijos.
Darbo priemonėsGamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įrenginiai (kolonos, siurbliai, grąžtai, vamzdynai, talpos, kompresoriai, filtrai, zondai, vožtuvai, sklendės ir kt.), įrankiai (atsuktuvai, gręžtuvai ir kt.), laboratorijos įranga (cheminiai indai, automatinės pipetės analizatoriai ir kt.), speciali kompiuterinė programinė įranga modeliavimui, projektavimui, matematiniams skaičiavimams atlikti.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo įmonėse, privačiose laboratorijose, tobulinančiose gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo procesus, technikais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinieriaus, projektų vadovo, eksperto, plėtros vadovo pareigų. Gali dirbti tiriamąjį darbą kartu su mokslininkų ir inžinierių grupe Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti technologijos mokslų srities studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, nuoseklumas, ištvermingumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, organizuotumas, gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, greita reakcija, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai, gera fizinė būklė (regėjimas, klausa, gera judesių koordinacija).

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (universitetinis ar koleginis) išsilavinimas technologijos mokslų srityje, gali būti reikalaujami papildomi kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų