Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Cheminių procesų technikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemical process technician

Kodas

311603

Pogrupio pavadinimas

Cheminės inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3116

Pogrupio aprašymas

Cheminės inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su cheminės inžinerijos tiriamuoju darbu ir cheminių įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su pramoninių cheminių procesų, įrenginių ir įrangos ar jų bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • cheminių įrenginių projektavimas ir jų išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė cheminių įrenginių gamybos, įrengimo, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • cheminių ir fizikinių laboratorinių bandymų atlikimas, pagalbos teikimas mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems kokybines ir kiekybines kietųjų kūnų, skysčių ir dujų analizes.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas arba chemijos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti techninę pagalbą mokslininkams ir inžinieriams modeliuojant, projektuojant ir eksploatuojant cheminių procesų technologijas ir gamyklų įrenginius bei atliekant procesų analizes, projektuoti ir išdėstyti cheminius įrenginius pagal pateiktas sąlygas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pagalba mokslininkams, tiriantiems cheminius ir biocheminius procesus (laboratorijos parengimas, tirpalų paruošimas, bandymų etapų atlikimas ir pan.);
 • pagalba mokslininkams ir inžinieriams, modeliuojantiems naujus cheminius procesus, pritaikant juos chemijos pramonei;
 • cheminių įrenginių projektavimas ir išdėstymo gamykloje numatymas;
 • pagalba įrengiant bandomąsias (pilotines) chemijos pramonės gamyklas, jų eksploatavimas;
 • cheminių įrenginių gamybos, eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto kontrolė;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (inžinieriai, biologai, fizikai, elektronikai ir kt.), kuriant specialias technologijas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės (biotechnologijos, naftos perdirbimo, trąšų, polimerinių medžiagų, silikatų ir kt.), cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (indai, matavimų prietaisai, distiliatoriai, spektrofotometrai, termostatai ir kt.), remontui ir įrenginių priežiūrai skirti įrankiai (atsuktuvai, tęsteris ir kt.) ir atsarginės detalės (membranos, stikliukai, mikroschemos, plokštės ir pan.), technologiniai įrenginiai (priklauso nuo gamyklos tipo ir pobūdžio, dažnai konvejeriai, talpos, reaktoriai ir kt.) speciali kompiuterinė projektavimo programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse technikais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo pareigų. Gali tęsti technologijos, chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):techninis ir kūrybinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, priimti sprendimus, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis ar koleginis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų