Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Cheminės inžinerijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemical engineering technician

Kodas

311602

Pogrupio pavadinimas

Cheminės inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3116

Pogrupio aprašymas

Cheminės inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su cheminės inžinerijos tiriamuoju darbu ir cheminių įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

  • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su pramoninių cheminių procesų, įrenginių ir įrangos ar jų bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
  • cheminių įrenginių projektavimas ir jų išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • techninė cheminių įrenginių gamybos, įrengimo, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
  • cheminių ir fizikinių laboratorinių bandymų atlikimas, pagalbos teikimas mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems kokybines ir kiekybines kietųjų kūnų, skysčių ir dujų analizes.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas arba chemijos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti pagalbą mokslininkams ir inžinieriams, modeliuojantiems, projektuojantiems ir eksploatuojantiems pramoninių cheminių technologijų procesų įrenginius, kuriantiems naujas ar pritaikantiems jau esančias medžiagas chemijos pramonės gaminių gamybai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • pagalba mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems pramoninių cheminių technologinių procesų įrenginių modeliavimą, projektavimą ir naudojimą;
  • pagalba mokslininkams, kuriantiems naujas ar pritaikantiems jau egzistuojančias medžiagas, naudojamas gaminant įvairius produktus (maisto produktus ir gėrimus, kosmetikos produktus, valiklius, farmacinių produktų ingredientus ir t.t.);
  • cheminių įrenginių projektavimas ir išdėstymo gamykloje numatymas;
  • cheminių įrenginių gamybos, eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto kontrolė;
  • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (inžinieriai, biologai, fizikai, elektronikai ir kt.).
Potencialūs darbdaviaiOrganinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonės (biotechnologijos, farmacijos, maisto, trąšų, tekstilės, plastikų pramonės ir kt.), mokslo institutai.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (indai, matavimo prietaisai, krosnelė, distiliatorius, automatinės pipetės ir kt.), technologiniai įrenginiai (priklauso nuo gamyklos, dažnai talpos, reaktoriai, saugyklos, dozatoriai ir pan.), speciali programinė įranga, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose organinių ir neorganinių medžiagų technologijos pakraipos įmonėse technikais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo pareigų. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, domėjimasis technika ir naujovėmis chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis ar koleginis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų