Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vežimo technikas

Pavadinimas anglų kalba

Carriage technician

Kodas

311540

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti technines užduotis, susijusias su automobilių, jų dalių, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • automobilių, jų dalių gamybos, surinkimo, įrengimo, naudojimo technologinių procesų tobulinimas,
 • automobilių techninė priežiūra;
 • automobilių planinių, einamųjų, profilaktinių darbų atlikimas;
 • medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia automobilio gedimų pašalinimui, sąmatos parengimas;
 • techninė automobilių ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą, atitikties techninės automobilių, jų dalių dokumentacijai užtikrinimas;
 • automobilių, jų dalių bandymas;
 • kontrolė, kad automobilių technikos projektai ir baigti darbai atitiktų techninės dokumentacijos reikalavimus.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios įmonės, teikiančios technines paslaugas, gaminančios automobilius.
Darbo priemonėsAutomobiliai, jų priedai, techniniai brėžiniai, techniniai reikalavimai, instrukcijos, specialūs įrankiai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti smulkiose, vidutinėse ar stambiose įmone, teikiančiose technines paslaugas ar gaminančiose automobilius, vežimo technologu. Įgijęs patirties bei savo kompetencijas patobulinęs vežimo technikas gali vadovauti vežimo technikos skyriui, taip pat vežimo technikas gali įsteigti privačią įmonę, teikiančią vežimo technines paslaugas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis technologijų naujovėmis, loginis mąstymas, dėmesio koncentracija, atidumas, nuoseklumas, kruopštumas, iniciatyvumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje, greita orientacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų