Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius

Pavadinimas anglų kalba

Vehicle technical inspection station controller

Kodas

311539

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tikrinti kelių transporto priemonių techninę būklę ir įvertinti transporto priemonės atitikimą teisės aktų reikalavimams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pirmą kartą registruojamos transporto priemonės identifikavimas ir komplektacijos patikrinimas;
 • privalomos transporto priemonės techninės būklės atlikimas susijusęs su transporto priemonės konstrukcija, paskirtimi, numatomu panaudojimu ir valdytojo išreikštu pageidavimu patikrinti transporto priemonę pagal papildomus reikalavimus;
 • transporto priemonės techninės būklės įvertinimas;
 • techninės apžiūros dokumentų įforminimas;
 • techninės apžiūros atlikimo dokumentų išdavimas.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, turinčios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą leidimą atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą.
Darbo priemonėsCentralizuota techninės apžiūros duomenų bazė (CTADB), kompiuteris, apžiūros atlikimo dokumentai, apžiūros atlikimo įranga ir prietaisai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti techninės apžiūros kontrolieriumi. Kvalifikaciją kas dviejus metus tobulinama kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kuriuos organizuoja juridiniai asmenys, įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų registrą bei turintys galimybę organizuoti imituojamą apžiūrą. Įvykdžius aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Įgijus aukštąjį išsilavinimą, gali dirbti transport inspektoriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mastymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (koleginės studijos) technologijos mokslų studijų srities transporto arba mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimas. Reikalavimai techninės apžiūros kontrolieriams yra nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų