Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Transporto priemonių atitikties techninių standartų reikalavimams inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Inspector of Vehicles Comply with the Technical Standards

Kodas

311538

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti transporto priemonių atitikimą techniniams standartams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kontroliavimas, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas;
 • į šalį įvežtų transporto priemonių tikrinimas pagal patvirtintus transporto priemonių techninius standartus, norint eksploatuoti transporto priemones šalyje;
 • perdarytų transporto priemonių tikrinimas pagal patvirtintus transporto priemonių techninius standartus;
 • transporto priemonės techninės būklės įvertinimas;
 • transporto priemonės įvertinimo dokumentų įforminimas;
 • suinteresuotų šalių konsultavimas transporto priemonių techninių standartų klausimais.
Potencialūs darbdaviaiValstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kitos įmonės, turinčios teisę atlikti transporto priemonių techninę apžiūrą.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, apžiūros atlikimo dokumentai, apžiūros atlikimo įranga ir prietaisai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantis transporto priemonių techninius standartus.
Profesinės perspektyvosGali dirbti jaunesniuoju inspektoriumi, inspektoriumi, vyresniuoju inspektoriumi, vyriausiu inspektoriumi. Įgijęs darbo patirties ir kompetencijų, gali vadovauti skyriaus, padalinio, departamento darbui. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal technologijos mokslų studijų srities magistrantūros programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, nuoseklumas, objektyvumas, loginis mastymas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas priimti sprendimus, komunikabilumas, gebėjimas spręsti praktines problemas ir situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų