Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mechanikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Mechanical technician

Kodas

311534

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ar aparatų projektavimu, konstravimu, gamyba, montavimu, veikimu, technine priežiūra ir remontu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mechanikos profesinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymas sprendžiant gamybines ir ekonomines veiklos problemas;
 • mechaninių bei mechatroninių sistemų projektavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą pasinaudojant standartiniais mechaniniais, elektroniniais ir kitais elementais;
 • įrenginių tobulinimo tendencijų, modernizavimo būdų, priemonių ir techninių sprendimų analizavimas;
 • duomenų kaupimas, sisteminimas ir apdorojimas bei technologinių procesų valdymas pasitelkiant specialias ir universalias kompiuterines programas;
 • veikiančių mašinų, mechanizmų, staklių, variklių, agregatų, įrenginių ir sistemų priežiūros ir remonto organizavimas, gedimų nustatymas ir šalinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios mašinų, prietaisų, baldų, maisto bei lengvosios pramonės ir kitos įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga bei duomenų apdorojimo sistemos, matavimo įrankiai ir prietaisai, braižymo lenta ir priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mechanikos techniku įmonėse, užsiimančiose mechaninių įrenginių ar aparatų projektavimu, konstravimu, gamyba, montavimu, veikimu, technine priežiūra ir remontu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Mechanikos technikas, turintis mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją, gali siekti universitetinio išsilavinimo, studijuodamas universitete mechanikos inžinerijos mokslus. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dirbti mechanikos inžinieriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, organizuotumas gebėjimas bendrauti, kruopštumas, kūrybingumas, atidumas, geras regėjimas ir judesių koordinacija, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų