Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jūrų inžinerijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Marine engineering technician

Kodas

311533

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-07

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti jūrų inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su vandens transporto priemonių ir jų propulsinių bei bortinių sistemų projektavimu, statyba, eksploatacija ir technine priežiūra.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vandens transporto priemonių ir jų sistemų projektavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą pasinaudojant standartiniais mechaniniais, elektroniniais ir kitais elementais;
 • įrenginių ir sistemų bandymas, priežiūros ir remonto organizavimas, gedimų nustatymas ir šalinimas;
 • duomenų kaupimas, sisteminimas ir apdorojimas bei technologinių ir gamybos procesų valdymas pasitelkiant specialias ir universalias kompiuterines programas;
 • jūrų inžinerijos profesinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymas sprendžiant gamybines ir ekonomines veiklos problemas.
Potencialūs darbdaviaiJūrų ūkio valstybinės bei privačios įmonės ir organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga bei duomenų apdorojimo sistemos, matavimo įrankiai ir prietaisai, brėžiniai, dalykinė literatūra, braižymo lenta ir priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti jūrų inžinerijos techniku įmonėse, užsiimančiose vandens priemonių ir jų sistemų projektavimu, statyba, eksploatacija ir technine priežiūra. Jūrų inžinerijos technikas turintis bakalauro kvalifikacinį laipsnį mokslus gali tęsti studijuodamas universitete jūrų inžinerijos magistro studijų programą. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dirbti konstruktoriumi, inžinieriumi, gamybinio mokymo meistru, gamybos administravimo darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, atidumas, gebėjimas bendrauti, fizinis pajėgumas, organizuotumas, kruopštumas, geras regėjimas ir judesių koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų