Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aviacijos inžinerijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Aeronautical engineering technician

Kodas

311532

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro ar mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį atitinkamai baigus koleginių studijų ar universitetinių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninius darbus, susijusius su orlaivių projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • orlaivių techninės priežiūros atlikimas ir remontas;
 • techninė pagalba, atliekant orlaivių tyrimus ir tobulinimus, surenkant ir įrengiant mechaninius įrenginius;
 • orlaivių, jų dalių, įrangos projektavimas ir išdėstymas, sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • atliktų darbų apskaita (kas atlikta, kiek laiko tam buvo skirta ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiOrlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonės, įvairiose aviakompanijos, oro uostai, privačios įmonės turinčios nuosavus lėktuvus.
Darbo priemonėsOrlaivių keltuvai, variklio uždėjimo ir nuėmimo speciali įranga, pagrindinės jėgainės uždėjimo ir nuėmimo speciali įranga, važiuoklės uždėjimo ir nuėmimo speciali įranga, vairų uždėjimo ir nuėmimo speciali įranga, užsparnių uždėjimo ir nuėmimo speciali įranga, įvairios antžeminės priemonės (azoto įranga ratų pildymui, deguonies pildymo balionai, elektros tiekimo įrenginiai orlaiviui ir kt.), hidraulinės sistemos aptarnavimo įranga, smulkūs įrankiai (raktai, atsuktuvai, plaktukai, drelės, galvučių komplektai, veržlės), matavimo prietaisai, orlaivių techninės priežiūros vadovas.
Profesinės perspektyvosGali dirbti aviacijos techniku, mechaniku. Įgijęs darbo patirties, kompetencijų gali kelti savo kvalifikacijos laipsnį ir išlaikęs egzaminus tapti licencijuotų mechaniku, vadovauti technikų darbui. Darbo kvalifikacija tobulina darbo vietoje, specialiuose kursuose ir seminaruose. Baigus papildomąsias studijas, įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, baigus universitetines bakalauro studijas gali stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal aviacijos inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, atidumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mastymas, atsakingumas, komunikabilumas, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje, spręsti problemas, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, gebėjimas logiškai mąstyti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų