Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Remonto technikas

Pavadinimas anglų kalba

Repairs technician

Kodas

311529

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taisyti įvairios paskirties įrenginius, mašinas, jų dalis ir mechaninę įrangą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • techninė pagalba atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ardymas, testavimas, remontas ir techninė priežiūra;
 • remonto kontrolė, užtikrinant įrenginių, mašinų ir jų mechaninės įrangos tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, surinkimas,  įrengimas ir testavimas;
 • pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, smulkios, vidutinės ir stambios mechaninių įrenginių ir mašinų projektavimo ir gamybos įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga bei duomenų apdorojimo sistemos, matavimo įrankiai ir prietaisai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti remonto techniku mokslinius tyrimus vykdančiose įstaigose ir institucijose, projektavimo ir gamybos įmonėse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. remonto technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo, studijuodamas universitete mechanikos inžinerijos mokslus. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, atidumas, organizuotumas, kruopštumas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje ir spręsti iškylančias problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):auštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų