Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Variklių ir jėgainių įrangos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Technician, motors and power plant equipment

Kodas

311523

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

​Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti elektros variklių ir jėgainių įrangos įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros, bandymo ir remonto darbus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • variklių, jėgainių ir jų dalių apžiūra, nustatant gedimus ir jų priežastis;
 • variklių ir jėgainių ar jų dalių techninė priežiūra ir remontas, neveikiančių ar sugedusių dalių keitimas;
 • sutaisytų variklių ir jėgainių veikimo testavimas, siekiant užtikrinti jų kokybišką veikimą;
 • techninės priežiūros darbų vykdymas pagal nustatytą grafiką.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, smulkios, vidutinės ir stambios variklių ir jėgainių įrangos projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros įmonės.
Darbo priemonėsVariklių ir jėgainių techniniai brėžiniai ir schemos, montavimo ir matavimo įrankiai: atsuktuvai, dildės,  lituokliai, plokščiareplės, montavimo peiliai, pincetai, slankmatis, veržlių raktai, apsaugos nuo elektros krūvio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti variklių ir jėgainių įrangos techniku valstybinėse ir nevalstybinėse variklių ir jėgainių įrangos projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros įmonėse. Turint vidurinį ar profesinį išsilavinimą variklių ir jėgainių įrangos technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas universitete inžinerinės krypties mokslus. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų darbui.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, atidumas, organizuotumas, kruopštumas, sąžiningumas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje ir spręsti iškylančias problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų