Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Branduolinės įrangos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Nuclear equipment technician

Kodas

311520

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su branduolinės įrangos montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • branduolinių tyrimų ir bandymų, elektros gamybos metu išsiskiriančio radiacijos lygio bei tipo stebėjimas ir matavimas;
 • oro, vandens, grunto pavyzdžių rinkimas ir tyrimas, nustatant galimą radioaktyvių medžiagų nutekėjimą;
 • personalo, dirbančio su branduolinėmis medžiagomis ar įrenginiais instruktavimas saugumo klausimais;
 • branduolinės įrangos priežiūra, reguliavimas ir taisymo darbų atlikimas pagal nustatytus saugos reikalavimus;
 • radioaktyvių atliekų saugojimo, perdirbimo ir laikymo sąlygų priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, smulkios, vidutinės ir stambios branduolinės įrangos tyrimų, projektavimo ir gamybos įmonės, atominės elektrinės.
Darbo priemonėsRadiacijos lygio matavimo prietaisai, spektrometrai, dalelių greitintuvai, skaičiavimo ir duomenų registravimo sistemos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti branduolinės įrangos techniku valstybinėse ir nevalstybinėse įmonėse bei organizacijose, užsiimančiose branduolinės įrangos tiriamuoju ar projektavimo darbu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Turint bakalauro kvalifikacinį laipsnį branduolinės įrangos technikas gali tęsti studijas energetikos ar artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dirbti branduolinės įrangos inžinieriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, kruopštumas ir atidumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, organizuotumas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje ir spręsti iškylančias problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų