Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dujų turbinų technikas

Pavadinimas anglų kalba

Gas turbine technician

Kodas

311513

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su dujų turbinų projektavimu, gamyba, įrengimu ir naudojimu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • dujų turbinų ir kompresorių bei su jais susijusios įrangos apžiūra, veikimo testavimas, eksploatacija ir techninė priežiūra;
 • įrangos ir mechanizmų gedimų ir veikimo defektų nustatymas ir jų šalinimas;
 • informacijos analizavimas ir gautų rezultatų apibendrinimas užtikrinant  techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų atitiktį;
 • siūlymų dėl įrangos ar darbinių procesų tobulinimo teikimas;
 • techninių instrukcijų, nurodymų ir rekomendacijų dujų turbinų operatoriams davimas;
 • darbo saugos reikalavimų laikymosi darbo vietoje užtikrinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios dujų turbinų projektavimo ir gamybos įmonės, termofikacinės elektrinės, stambiosios pramonės įmonės.
Darbo priemonėsTaikomoji programinė įranga, montavimo ir matavimo įrankiai: atsuktuvai, dildės,  lituokliai, plokščiareplės, montavimo peiliai, pincetai, mikrometras, veržlių raktai, apsaugos nuo elektros krūvio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti dujų turbinų techniku įmonėse užsiimančiose dujų turbinų projektavimu, gamyba ir projektavimu ar pramonės įmonėse. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dujų turbinų inžinieriumi. Turint bakalauro kvalifikacinį laipsnį dujų turbinų technikas gali tęsti studijas technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, analitinis mąstymas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje ir spręsti iškylančias problemas, atsakingumas, inovatyvumas, lankstumas, atidumas, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Aukštasis.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų