Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mašinų gamybos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Mechanical engineering technician

Kodas

311507

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

​Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti mechanikos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ar aparatų projektavimu, konstravimu, gamyba, montavimu, veikimu, technine priežiūra ir remontu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksperimentų ir bandymų atlikimas, matuoklių rodmenų išmatavimas, užrašymas ir apskaičiavimas;
 • aparatūros suderinimas, stebėjimo rezultatų registravimas;
 • išsamių gamybai ir montavimo darbams reikalingų medžiagų ir darbo jėgos įverčių, darbų programų parengimas;
 • techninių nurodymų darbininkams, kurie gamina, montuoja, taiso ir prižiūri mechaninius įrenginius, davimas;
 • mechaninių įrenginių atitikimo techniniuose aprašuose ir standartuose nurodytiems saugos reikalavimams patikrinimas ir išbandymas;
 • jau įrengtų mechaninių įrenginių veikimo kontroliavimas ir reguliavimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, smulkios, vidutinės ir stambios mechaninių įrenginių ir aparatų projektavimo ir gamybos įmonės.
Darbo priemonėsEksperimentų ir bandymų matavimo prietaisai ir įrenginiai (pvz., spektrometrai, ommetrai, voltmetrai ir t.t.), skaičiavimo ir duomenų registravimo sistemos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mašimų gamybos techniku mokslinius tyrimus vykdančiose įstaigose ir institucijose, projektavimo ir gamybos įmonėse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Mašinų gamybos technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo, studijuodamas universitete mechanikos inžinerijos mokslus. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dirbti mašinų gamybos inžinieriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, atidumas, organizuotumas, kruopštumas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje ir spręsti iškylančias problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuota.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų