Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laivų statybos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Ship construction technician

Kodas

311506

Pogrupio pavadinimas

Mechanikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3115

Pogrupio aprašymas

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant topografinius jūros darbus;
 • naujų ir pakeistų mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių, hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas;
 • mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams, surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
 • kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir sutarties nuostatas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su laivų ir plūdriųjų įrenginių korpusų ir denių įrangos projektavimu, gaminimu, technine priežiūra ir remontu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tyrimų ir skaičiavimų, susijusių su optimalia laivo vandentalpa, jo eksploatavimo trukme, jėgainių ir variklių našumu, atlikimas;
 • pagalba laivų statybos inžinieriui rengiant laivo statybos ir parinktų įrenginių įrengimo planus ir sąmatas;
 • techninių statybos sąlygų ir standartų reikalavimų priežiūra ir įgyvendinimo kontrolė;
 • dalyvavimas konsultacijose su inžinieriumi mechaniku derinant laivų statybos brėžinius.
Potencialūs darbdaviaiJūrų ūkio valstybinės bei nevalstybinės įmonės ir organizacijos, laivų projektavimo ir statybos kompanijos.
Darbo priemonėsKompiuterinė įranga, teisės aktų, įstatymų rinkiniai, įvairūs brėžiniai, planai ir sąmatos, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti laivų statybos techniku įmonėse užsiimančiose laivų ir plūdriųjų įrenginių korpusų ir denių įrangos projektavimu, gaminimu, technine priežiūra ir remontu.  Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Turint bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima tęsti studijas technologijos mokslų krypties magistrantūros studijų programose. Laivų statybos technikas gali specializuotis tam tikro tipo (karo, krovininių arba keleivinių) laivų srityje. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba dirbti laivų statybos inžinieriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, kūrybingumas, organizaciniai gebėjimai, kruopštumas ir atidumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas suprasti brėžinius, geras orientavimasis įvairiose situacijose.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų