Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektroninių gaminių kokybės inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Electronics quality control inspector

Kodas

311407

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3114

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektronikos darbu ir elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektroninės įrangos ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • elektroninių grandinių montavimo schemų projektavimas ir jų brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia elektroninei įrangai pagaminti ir įrengti, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė elektroninės įrangos gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jos tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • pagalba projektuojant, tobulinant, įrengiant, valdant ir prižiūrint elektronines sistemas;
 • įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra arba naujų elektroninių sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
 • elektroninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas elektronikos inžinieriams, renkantiems elektronines schemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti, bandyti ir kontroliuoti elektroninių gaminių kokybę, nustatant jų parametrų atitikimą standartų ar normatyvinių dokumentų reikalavimams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žaliavų, skirtų elektroninių gaminių gamybai, kokybės tikrinimas;
 • pagamintų elektroninių gaminių ar jų dalių tikrinimas, kad jie atitiktų gamintojo specifikacijas ir standartus;
 • išvadų dėl elektroninių gaminių kokybės rengimas;
 • matavimų protokolų rengimas ir pasirašymas;
 • rekomendacijų dėl kokybės standartų laikymosi teikimas gamintojui;
 • informacijos apie elektroninius gaminius ir jų kokybės parametrus kaupimas, sisteminimas, analizavimas ir perdavimas užsakovui.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios įmonės užsiimančios elektroninių gaminių projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu, valstybinės elektroninių gaminių kokybės kontrolės įstaigos ir tarnybos.
Darbo priemonėsElektroninių gaminių schemos, techniniai brėžiniai, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektroninių gaminių kokybės inspektoriumi valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ir įmonėse dirbančiose elektrinių gaminių gamybos, surinkimo, remonto ar kokybės kontrolės srityse. Elektroninių gaminių kokybės inspektorius gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas universitete inžinerinius mokslus. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kruopštumas, dėmesingumas, loginis mąstymas, gera rankų, akių ir pirštų judesių koordinacija, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu,  gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų