Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektronikos inžinerijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Electronic engineering technician

Kodas

311406

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3114

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektronikos darbu ir elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektroninės įrangos ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • elektroninių grandinių montavimo schemų projektavimas ir jų brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia elektroninei įrangai pagaminti ir įrengti, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė elektroninės įrangos gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jos tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • pagalba projektuojant, tobulinant, įrengiant, valdant ir prižiūrint elektronines sistemas;
 • įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra arba naujų elektroninių sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
 • elektroninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas elektronikos inžinieriams, renkantiems elektronines schemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, elektronikos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

montuoti ir projektuoti, diegti, gaminti, eksploatuoti elektronines sistemas ir jų įrangą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • analoginių ir skaitmeninių schemų analizavimas, techninių ataskaitų apie įvairių elektroninių grandynų ir sistemų analizę arba tyrimų rezultatus rengimas.
 • įvairaus profilio elektronikos technikos veikimo bei darbo sutrikimų analizė, gedimų nustatymas ir pašalinimas;
 • kvalifikuota techninė elektroninės aparatūros priežiūra ir derinimas;
 • nesudėtingų elektronikos įrenginių elektros schemų parinkimas ir sudarymas, jų modeliavimas taikomosiomis kompiuterio programomis.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės įstaigos ir įmonės, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės sistemos ir jų įranga.
Darbo priemonėsTaikomoji programinė įranga (skaičiuoklės, automatizuoto programavimo įranga), elektrinės schemos, montavimo ir matavimo įrankiai: atsuktuvai, dildės,  lituokliai, plokščiareplės, montavimo peiliai, pincetai, slankmatis, mikrometras, veržlių raktai, apsaugos nuo elektros krūvio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektronikos inžinerijos techniku valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ir įmonėse, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės sistemos ir jų įranga. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų elektronikos inžinerijos technikas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai arba įsteigti individualią verslo įmonę. Elektronikos inžinerijos technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas universitete inžinerinius mokslus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, erdvinis mąstymas, dėmesingumas, loginis mąstymas, geras regėjimas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų